Saturday, July 7, 2007

အခ်စ္ဆိုသည္မွာ(၁)

က်မတို႕အခ်စ္ေမတၱာလိုပါသည္။
လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ကိုယ္႕အတြက္ အေရးပါသူ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အခ်စ္ခံရမႈ၊ေမတၱာထားခံရမႈကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္သည္ လူငယ္လူရြယ္တို႕ အတြက္ ၾကီးမားလွသည္ျဖစ္ရာ သူတို႕သည္ မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႕ မၾကာခဏဆိုသလို အခ်စ္ကို ရွာေဖြေလ႕ ရွိၾကေလသည္။
အခ်စ္ေမတၱာအေၾကာင္း သင္ကိုယ္တိုင္ သိပါသလား။

လူမ်ားသည္ ေမတၱာစစ္ႏွင္႕ တက္မက္စြဲလန္းမႈကို

ေရာေထြးေနတတ္ၾကသည္။ တပ္မက္စြဲလန္းမႈသည္ တစံုတေယာက္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈကို အျပည္႕အ၀ေဖၚေဆာင္သည္႕ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မ်က္ကန္းအခ်စ္မိ်ဳးျဖစ္သည္။
တဏွာေပမႏွင္႕ ေမတၱာစစ္အၾကား ကြာျခားခ်က္သည္ဘာလဲ။ လိင္မႈဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈသည္ဘာလဲ။ ေမတၱာစစ္သည္ဘာလဲ။
ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္လင္႕ကစား ဤအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ဂဃနဏေသခ်ာစြာ မည္သည္႕အခါကမွ် က်မ မစဥး္စားခဲ႕ဖူးပါ။

တဏွာေပမဟူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေသြးသားေတာင္႕တမႈ စိတ္ေက်နပ္ရန္ အာသာေျပရန္ လႈ႕ေဆာ္မႈဆႏၵျဖစ္သည္။ သူသည္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္သည္။ တစံုတရာကို ရယူလိုျခင္းသာ အေလးထားသည္။ ေမတၱာဟူသည္ကား အတၱကင္း၏။ ေပးဆပ္ျခင္းသာ အေလးထားသည္။ တဏွာေပမ၏ လိုအပ္ခ်က္သည္ တမုဟုတ္ခ်င္း စိတ္ေက်နပ္မႈအတြက္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာမွာမူ တျခားတပါးသူအတြက္ အေကာင္းဆံုးအရာကိုသာ လိုခ်င္သည္။ ေမတၱာ၏သေဘာသည္ ေစာင္႕ရန္ဆႏၵရွိသည္။ ေမတၱာစစ္သည္ အမွန္ကန္ဆံုး အေျခအေန၊အခ်ိန္အခါကို ေစာင္႕ေပသည္။

လိင္မႈဆိုင္ရာဆြဲေဆာင္မႈသည္ ဖိုသတၱ၀ါႏွင္႕ မသတၱ၀ါၾကား ရုပ္ရည္သြင္ျပင္ ဆြဲေဆာင္မႈသာျဖစ္သည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္အေပၚတြင္ စိတ္၀င္စားမႈေၾကာင္႕ ျဖစ္ေပၚေစ႕ေဆာ္ေသာ ျဖစ္တည္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

ေမတၱာစစ္၌ အရည္အေသြးမ်ားစြာရွိသည္။ ေမတၱာတြင္ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္ ဆြဲေဆာင္မႈ၏ ေမွာ္အရာမ်ားပါ၀င္သည္။ ေမတၱာစစ္သည္ ထို႕ထက္ မေလ်ာ႕ေပ။ ေမတၱာသည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၏ ေရေသာက္ျမစ္မ်ားပါရွိသည္။ ေမတၱာစစ္တြင္ သင္သည္ လူတကိုယ္လံုးခ်စ္သည္။ ထိုသူႏွင္႕ အတူရွိေနရျခင္း၊ ေ၀မွ်ခံစားရျခင္းတို႕ကို ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနေပမည္။ ေမတၱာစစ္သည္ တကိုယ္ေကာင္းမဆန္။ ခ်စ္တဲ႕သူအတြက္ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးေနလိမ္႕မည္။ အေရးပါေသာ ပါရမီျဖည္႕ဖက္ အရည္အခ်င္းကိုလည္း တပါတည္း သယ္ယူလာမည္။ ျပႆနာ တစံုတရာၾကံဳလာခ်ိန္တြင္ အ႐ႈံးေပးလက္ေလွ်ာ႕ျခင္း၊ ေရွာင္ထြက္ေျပးျခင္းမ်ိဳးျပဳမည္မဟုတ္။ ေမတၱာစစ္သည္ သင္႕အတြက္ အေကာင္းဆံုးကို ယူေဆာင္လာေပမည္။ သင္႕အတြက္ဂုဏ္ယူေနမည္႕သူတစ္ေယာက္ကိုသာ သင္အလိုရွိေပမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင္႕ တပ္မက္စြဲလန္းမိလွ်င္ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ေပမည္။ သို႕ေသာ္သင္၏ အခ်စ္သည္ ေမတၱာစစ္ျဖစ္လွ်င္ သင္အလုပ္လုပ္ရန္၊ စီမံကိန္းဆြဲရန္၊ အနာဂါတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္တို႕အတြက္ သင္႕ကိုယ္သင္စီမံေပမည္။ ေမတၱာစစ္သည္ သင္႕အား ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္း ရိုက္ခတ္လာေသာ အံ႕ဖြယ္ခံစားမႈ တခုမဟုတ္ပါ။ ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးလာရန္ အခ်ိန္ေပးရပါသည္။ ကမၻာ႕ဂီတေလာကရွိ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားေသာ သီခ်င္းတခ်ိဳ႕၌ စပ္ဆိုထားေသာ ျမင္ျမင္ခ်င္းပင္ခ်စ္မိသည္႕ ေမတၱာစစ္ ဆိုသည္မွာ မွားယြင္းစပ္ဆိုမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေပခ်ိမ္႕မည္။

အဖိုးတန္ေမတၱာ
ေစတန္(သို႕မဟုတ္)နတ္ဆိုးသည္ သင္႕အား အခ်စ္စစ္၊ ေမတၱာစစ္ကိုသိရွိရန္၊ ေတြ႕ၾကံဳခံစားေစရန္ အလိုမရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင္႕ သင္႕အား ေမတၱာတု အားလံုးတို႕ကိုသာ ဖန္တီးေတြ႕ဆံုေစပါလိ္မ္႕မည္။ သင္႕အတြက္ အေကာင္းဆံုးအရာသည္ အဖိုးတန္ေမတၱာ(သို႕မဟုတ္) အညွာမလြယ္ေသာအခ်စ္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဘ၀အတြက္ ပါရမီျဖည္႕ဖက္၊ တကိုယ္ေကာင္းလဲ မဆန္သူ၊ သင္႕ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ၊ အမွန္ကန္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ကိုသာ သင္၏ အေဖၚမြန္အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႕ရလွ်င္ သင္႕အိမ္သည္ ဤကမၻာေလာကေပၚရွိ နိဗၺာန္ငယ္တခုပင္ျဖစ္ေပေတာ႕မည္။

ေမတၱာ(၃)မ်ိဳးရွိပါသည္။
(၁) အႏႈိင္းမဲ႕ ေမတၱာ
(၂) သူငယ္ခ်င္း၊မိတ္ေဆြ (၅၂၈)ေမတၱာ
(၃) ကိေလသာ (၁၅၀၀) ေမတၱာ

ဤပို႕စ္ရွည္မည္စိုးသျဖင္႕ ဤေနရာတြင္ ေခတၱျဖတ္ထားပါမည္။
အပိုင္း(၂)အား ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္။

2 comments:

သန္႔ေဇာ္မင္း said...

ေကာင္းတယ္မမီေရ.. အပိုင္း၂ ေမွ်ာ္ေနတယ္ေနာ္..
(ေမတၱာစစ္သည္ သင္႕အား ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္းရိုက္ခတ္လာေသာ အံ႕ဖြယ္ခံစားမႈ တခုမဟုတ္ပါ။ ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးလာရန္ အခ်ိန္ေပးရပါသည္။) ဆိုတာကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါ၏။
(ျမင္ျမင္ခ်င္းပင္ခ်စ္မိသည္႕ ေမတၱာစစ္) ဆိုတာမရွိပါဘူး။ ေရးေရစက္ဆိုတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါက ျခြင္းခ်က္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္က ျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္မိတယ္ ဆိုတာ တဏွာစိတ္ပါ။ ဒါေပမဲ႔ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တခုေရာက္သြားတဲ႔ အခါမွာ ေမတၱာစစ္အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲသြားေလ႔ရွိပါတယ္။ ဒီအခါ စစျခင္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တဏွာစိတ္ ကိုသတိမထားမိလို႔ ျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္ တဲ႔ေမတၱာစစ္ ဆိုသည့္ မွားယြင္းစပ္ဆိုမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာထင္ပါတယ္။

မမီေရ.. ေလွ်ာက္ေျပာၾကည့္တာေနာ္... :D
tzm

tunn said...

good post