Wednesday, June 27, 2007

ဘ၀အတြက္လိုအပ္ခ်က္(သို႕ ) မိတ္ေဆြစစ္အလိုရွိသည္

ဤကမ ၻာေလာကၾကီးထဲရွိ သက္ရွိ၊သက္မဲ႕၊ တိရစၦ ာန္၊ အရာ၀တၳဳႏွင္႕ လူတို႕ အထဲတြင္ လူ၏စိတ္သည္ ခန္႕မွန္းရအခက္ဆံုးျဖစ္သည္။ လူတို႕ သည္ မိမိ၏ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖစ္ေသာ အတြင္းသ႑န္ကို ဖံုးကြယ္ဟန္ေဆာင္ထားတတ္ေလ႕ ရွိၾကသည္။ သို႕ ျဖစ္၍ လူတို႕ ၏အျပင္ပန္းသ႑န္ကို ၾကည္႕ ရံုျမင္ရံုမွ်ျဖင္႕ အတြင္းပိုင္းသ႑န္ကို မွန္ကန္စြာ သိျမင္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ က်မတို႕ ေန႕ စဥ္ လႈပ္ရွားေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူ႕ေဘာင္ေလာကၾကီးတြင္ မိမိတို႕ က်င္လည္ရာ ေက်ာင္းအတြင္း၊ ရပ္ကြက္အတြင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ အျပင္ပန္းသ႑န္ကိ ုၾကည္႕ ၍သာ ေပါင္းသင္းေနၾကရသည္။

အခ်ိဳ႕သည္ အျမဲတမ္းအျပံဳးကို ေဆာင္ထားေလ႕ ရွိသျဖင္႕ စိတ္သေဘာထား ေကာင္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႕ မိေသာ္လည္း ကူညီစရာကိစၥမ်ားတြင္ ေရွာင္လႊဲတတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ ဖူးပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာကား စကားအေျပာအဆိုမတတ္၍ နားေထာင္ရခက္ေသာ္လည္း စိတ္ေရာကို္ယ္ပါ ကူညီေပးတတ္သည္မွာ မယံုၾကည္ႏုိင္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အျပင္ပန္းလွ၍ အတြင္းပုပ္ေသာ က်ီးအာသီးကဲ႕သို႕ေသာ လူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းပိုင္းလွ၍ အျပင္ပန္း၌ ဆူးအျပည္႕ႏွင္႕ ျဖစ္ေသာ ဒူးရင္းသီးကဲ႕ သို႕ ေသာ လူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ခန္႕ မွန္းရခက္စြာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင္႕ ရုပ္ရည္အားျဖင္႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာ အားျဖင္႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစား အလႊာအားျဖင္႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပင္ပန္းသ႑န္ႏွင္႕ အတြင္းပန္းသ႑န္ကို တသမတ္တည္း တူညီရန္ အလို႕ ငွာ ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ မရပါ။

လူတစ္ေယာက္၏ အတြင္းသ႑န္ကို စိတ္ရင္းအထိ သိဖို႕ ရာအတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေပါင္းသင္းၾကည္႕ဖို႕ လိုပါသည္။ သို႕ မွသာ အေရးကိစၥၾကံဳေသာအခါတြင္ မိတ္ေဆြစစ္ကဲ႕ သို႕ ကူညီေဖးမသူလား (သို႕ တည္းမဟုတ္) မိမိတကုိယ္တည္း ကိုယ္လြတ္ရုန္း၍ မိတ္ေဆြဟန္ေဆာင္သူလား ဆိုသည္ကို ကို္ယ္ေတြ႕ ၾကံဳ၍ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင္႕ ညအိပ္ညေန ခရီးရွည္ထြက္ရသည္႕ အခါမ်ိဳးတြင္ လူ၏စိတ္သည္ ေပၚလြင္လာေလ႕ ရွိပါသည္။ လမ္းခရီး၏ဒုကၡ၊ သုခမ်ားတြင္ မိမိအတြက္ခ်ည္း ၾကည္႕ ၍ သူတပါးအတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ မရွိေသာသူအျဖစ္ က်င္႕ ၾကံမည္လား၊ ခရီးသြားေဖၚခ်င္း သာတူညီမွ် တဦးကိုတဦး ေဖးမကူညီ ေစာင္႕ ေရွာက္၍ လိုရာခရီးအထိ ညီညီညြတ္ညြတ္ တစိတ္ တ၀မ္းတည္း ေရွးရႈၾကသူမ်ားအျဖစ္ က်င္႕ ၾကံမည္လားဆိုသည္မွာ မိမိ၏ အတြင္းသ႑န္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေပၚလြင္လာပါသည္။ က်မအေနႏွင္႕ မူ အျပင္ပန္းလွ၍ အတြင္းပုပ္ေသာသူ မျဖစ္လိုပါ။ အျပင္ေရာအတြင္းပါလွ၍ လူ႕ ေဘာင္အက်ိဳးကို သယ္ပိုးႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္လိုပါသည္။ ဤသို႕ ထပ္တူ က်မႏွင္႕ စိတ္တူကုိယ္တူ မိတ္ေဆြစစ္ တစ္ေယာက္ကို ရလွ်င္ျဖင္႕ ဤဘ၀တြင္ ဆယ္ခါျပန္ေသရဲပါေသးသည္။

3 comments:

naing said...

Travelling !

MYO HAN HTUN said...

“ဤသို႕ ထပ္တူ က်မႏွင္႕ စိတ္တူကုိယ္တူ မိတ္ေဆြစစ္ တစ္ေယာက္ကို ရလွ်င္ျဖင္႕ ဤဘ၀တြင္ ဆယ္ခါျပန္ေသရဲပါေသးသည္” ..

ေၾသာ္ .............. ဒုကၡပါပဲ ..

မိတ္ေဆြစစ္ တစ္ေယာက္ရတာေတာင္ .. ဆယ္ခါျပန္ေသခ်င္ေနေသးတယ္ .. လို႕ဆိုရင္ ..
မိတ္ေဆြတုမ်ားရရင္ .. အခါတစ္ရာေလာက္ ေသမ်ားေနေလမလား ဗ်ာ .. ၾကည့္လည္းလုပ္ပါအံုး .. မမယ္လိုဒီပို .. အဲ .. ေယာင္လို႕ .. မမယ္လိုဒီေမာင္ .. ဟီး ဟီး :P ..

မွတ္ခ်က္ .. စတာေနာ္ .. ခ်ိတ္မခ်ိဳးနဲ႕ ..

ကိုတိုး

MELODYMAUNG said...

မိတ္ေဆြတုေၾကာင္႕ ေသခဲ႕ မယ္ဆိုရင္လဲ ဆယ္ဘ၀ေလာက္ ရွိေရာေပါ႕
မပိုပါဘူး ကိုတိုးရယ္ တကယ္သာ မိတ္ေဆြစစ္ေတြရတဲ႕ ဘ၀မွာ ေနရဲရဲ ေသရဲရဲ မလို႕ ေသေပ်ာ္ပါတယ္။
(ရႉး..တိုးတိုး ဆယ္ခါျပန္ဆိုတာ ဂိမ္းထဲမွာကိုေျပာတာ) :D